Cách sử dụng

Cách sử dụng

Các món ăn của chúng tôi được nấu và cấp đông, sau đó được ship tới bạn mỗi thứ 2 đầu tuần. Khi sử dụng, mẹ chỉ cần cho pouch đồ ăn vào bát nước nóng trong 5p là có thể sử dụng.

Rã đông

Các mẹ cũng có thể rã đông trong ngăn mát tủ lạnh, khi cần sử dụng thì cho vào lò vi sóng, làm nóng 30 giây trước khi cho bé ăn.

Bảo quản

Sản phẩm cần đã mở chỉ nên sử dụng hết trong 24 giờ.
Sản phẩm đã rã đông nên sử dụng hết trong 2 ngày.
Sản phẩm cấp đông có thể bảo quản tới 30 ngày.

Shopping Cart